Zpravodaj TS ČR

Elektrárny Opatovice, a.s., oddělily výrobu elektrické energie a tepla od distribuce tepla

Strategickým rozhodnutím EPH došlo od začátku ledna 2022 ve struk­tuře společnosti EOP k oddělení výroby elektrické energie a tepla od distribuce tepla. Vzniknou tak dvě společnosti na stejné úrovni, Elektrárny Opatovice, a.s. (výroba) a EOP Distribuce, a.s. (distribuce). Představenstvo společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP) … » více

Postřehy a analýzy

Rekordně teplý Silvestr odsunul loňský rok na druhé místo mezi nej­chlad­nějšími roky dekády

Po čtyřech letech opět dosáhla potřeba tepla podle klimatických statistik vrcholu. Uvidíme, co přinesou klimatické statistiky letos. Zda poklesem potvrdí tří až čtyřleté cykly v poslední dekádě, nebo to bude úplně jiné překvapení. Právě uplynulý rok 2021 … » více

Postřehy a analýzy

TS ČR při­po­mínkovalo návrh vyhlášky o stanovení druhů a parametrů POZE

Teplárenské sdružení ČR uplat­nilo v lednu 2022 při­po­mínky k návrhu vyhlášky o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovi­­telných zdrojů a kritérií udrži­­telnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy. O návrhu vyhlášky o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovi­­telných … » více

Z domácí legislativy

TS ČR při­po­mínkovalo návrh vyhlášky o zajištění přiměřenosti poskytované podpory

Teplárenské sdružení ČR uplat­nilo v lednu 2022 při­po­mínky k návrhu vyhlášky o zajištění přiměřenosti poskytované podpory. O návrhu vyhlášky o zajištění přiměřenosti poskytované podpory jsme vás informovali ZDE. Připomínky TS ČR (k dispozici ZDE) byly uplat­něny prostřednictvím Hos­po­dář­ské komory ČR (k dispozici ZDE) … » více

Z domácí legislativy

MŽP spustilo nový systém plnění ohlašovacích povinností

Ministerstvo životního prostředí 3. 1. 2022 úspěšně spustilo nový Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a Centrální registr životního prostředí (CRŽP). Oba systémy představují základ nové architektury informačních systémů rezortu životního prostředí, přes které mj. firmy a další … » více

Postřehy a analýzy

Globální ener­ge­tika začíná řešit po oxidu uhličitém i metan

Produkce metanu, jehož vliv na skleníkový efekt a globální oteplování je až 80 krát větší než vliv CO2, se zatím většinou spojovala hlavně s chovem hovězího dobytka, skládkováním odpadu nebo výrobou biopaliv. Nové studie ale ukazují, že přinej­menším … » více

Z médií

Kladenská teplárna k chovu ovcí letos na jaře přidá i nové úly se včelami

V areálu Teplárny Kladno žije už čtyřicet let ovčí stádo, které zde spásá v techno­lo­gické části rozvodny trávu. Na Štědrý den se narodil beránek a dostal jméno Adam. Aktuálně tak má kladenské stádo pana Beránka, který se o ně … » více

Z médií

Elektrárny Opatovice získaly pravomocnou výjimku z emisních limitů

Ministerstvo životního prostředí potvrdilo rozhodnutí Krajského úřadu Jihlava, který udělil pravomocnou výjimku z emisních limitů pro Elektrárny Opatovice. Elektrárny Opatovice získaly pravomocnou výjimku z emisních limitů (zdroj: www.oener­ge­tice.cz, 4. 1. 2022) Elektrárny Opatovice získaly pravomocnou výjimku z emisních limitů. Ministerstvo životního prostředí potvrdilo rozhodnutí … » více

Z médií

Z pohledu potřeby tepla je letošní zima v dekádě 2012 až 2021 zatím průměrná

Potřeba tepla od září do prosince 1590 °D se letos nej­více přiblížila průměru dekády 2012 až 2021, který je 1575 °D. Porovnání potřeby tepla v období září až prosinec v posledním deseti­letí (2012 až 2021) je poměrně vyrovnané do hranice plus … » více

Postřehy a analýzy

Šok domácností v části polské metropole Varšavy, plyn tu zdražil až o tisíc pro­cent

Polský Energetický regulační úřad schválil v polovině září loňského roku nové ceny energií pro domácnosti. Elektřina oficiálně zdražila o 24 pro­cent a plyn o 54 pro­cent. Nové ceníky platí od ledna. Skutečná situace kolem konečných cen ale v některých částech polského hlavního … » více

Z médií

Návrh EK je za daných podmínek dle Teplárenského sdružení i Svazu prů­myslu nepouži­telný

Návrh Evropské komise (EK) zařadit za určitých podmínek energii vyrobenou z jádra a zemního plynu mezi šetrné ke klimatu je podle Teplárenského sdružení České republiky za současných podmínek zcela nepouži­telným. Požadavky jsou totiž v daných termínech zcela nereal­izo­va­telné a dalece překračují … » více

Z médií

Přehled le­gis­la­tivy za prosinec 2021

Přehled právních předpisů z ener­ge­tiky a souvisejících oblastí zveřejněných v měsíci prosinci 2021 ve Sbírce zákonů. Nařízení vlády č. 445/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukaza­telích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních … » více

Z domácí legislativy

Předsednictví Rady EU převzala Francie

Předsednictví v Radě EU převzala na období 1. ledna 2022 až 30. června 2022 Francie. Mottem francouzského předsednictví „Oživení, síla a pocit sounáležitosti“. Po Francii převezme ve druhém pololetí 2022 předsednictví EU Česká republika. Priority francouzského předsednictví jsou: oživení, které … » více

Z evropské agendy

Komise zahájila konzultace k doplňkovému aktu v přenesené pravomoci k taxonomii

Evropská komise zahájila 31. prosince 2021 konzultace s Expertní skupinou členských států pro udrži­telné finance a Platformou pro udrži­telné finance o návrhu textu dodatkového aktu v přenesené pravomoci k taxonomii, který se vztahuje na některé činnosti v oblasti plynu a jaderné energie. Tisková zpráva … » více

Z evropské agendy

Letošní prosinec přinesl na konci roku rekordní teplo na úrovni poloviny října

Skončený prosinec s průměrnou teplotou 0,58 °C byl třetí nej­chlad­nější za posledních 10 let po jediných d­vou mrazivých prosincích 2012 (- 1,31 °C) a 2016 (- 0,39 °C). Celkem 17 dnů spadla letos v prosinci průměrná denní teplota pod bod mrazu. Více jen … » více

Postřehy a analýzy