Zpravodaj TS ČR

ERÚ vypořádal při­po­mínky k vyhlášce o technicko-eko­nomických parametrech POZE

Energetický regulační úřad zveřejnil 2. února 2022 vypořádání při­po­mínek k návrhu vyhlášky o technicko-eko­nomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-eko­nomických parametrech). Vypořádání při­po­mínek je ke stažení … » více

Z domácí legislativy

Evropská komise předložila doplňkový akt k taxonomii pro jádro a plyn

Evropská komise předložila 2. února 2022 doplňkový akt v přenesené pravomoci o taxonomii pro oblast klimatu, který se týká zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a vztahuje se na některé činnosti v oblasti plynárenství a jaderné energie. Sbor komisařů dosáhl … » více

Z evropské agendy

Po bronzově chladném prosinci přišel bronzově teplý leden

Zatímco předminulý měsíc, tedy prosinec 2021, byl třetí nej­chlad­nější za posledních deset let, leden 2022 byl naopak třetí nej­teplejší po lednu 2018 (2,01 °C) a lednu 2015 (1,22 °C). S průměrnou denní teplotou 0,80 °C zaostal i za průměrem dekády – 0,56 °C. Extrémně chladný … » více

Postřehy a analýzy

Teplárny Brno dodávají nej­en teplo ale řadě zákazníků i plyn a elektřinu

Teplárny Brno uzavřely od loňského podzimu rekordní počet smluv na dodávky elektřiny a plynu koncovým zákazníkům. Především lidé postiženi krachem nesolidních dodava­telů si uvědomili, že teplárny jako městská společnost pro ně mohou být stabilním partnerem, a využívají jejich nabídky … » více

Z médií

ERÚ zahájil konzultaci ke změně Kodexu PS Část V.

Energetický regulační úřad zahájil 26. ledna 2022 veřejný konzultační proces (VKP) k návrhu změn Pravidel provozování přenosové soustavy – část V. Materiál ve VKP je ke stažení v režimu změn ZDE. Důvodová zpráva ZDE. Oficiální stránky VKP ERÚ ZDE. Konečný termín VKP je … » více

Z domácí legislativy

Přehled le­gis­la­tivy za leden 2022

Přehled právních předpisů z ener­ge­tiky a souvisejících oblastí zveřejněných v měsíci lednu 2022 ve Sbírce zákonů. Vyhláška č. 15/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o ener­ge­tickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spo­třeby energie nabyla účinnosti od 1. února 2022.

Z domácí legislativy

Ceny tepla udržely většinou jen teplárny, které využívají k výrobě tepla domácí biomasu

Několik tep­lá­ren pro letošní rok ceny tepla skutečně nezměnilo. Jsou to zpravidla ty, které využívají k výrobě tepla domácí biomasu, tedy dřevní hmotu z lesů, cíleně pěstované ener­ge­tické plodiny či lisovanou slámu. Jde například o teplárny ve Strakonicích, Ostrově nad Ohří, … » více

Z médií

Veolia Energie Kolín vybrala dodava­tele pro přechod z uhlí na biomasu

Další teplárna se chystá skončit se spalováním uhlí. Společnost Veolia Energie Kolín vybrala dodava­tele na rekon­struk­ce jednoho uhelného kotle na spalování biomasy. Druhý ko­tel na hnědé uhlí odstaví. Ko­tel na zemní plyn zůstane v provozu a navýší se rozsah jeho využití. … » více

Z médií

EK konzultuje zadání studie dopadů k revizi rámce EU pro nakládání s odpady

Evropská komise zahájila dne 25. ledna 2022 veřejnou konzultaci k návrhu zadání studie posouzení dopadů k revizi rámce EU pro nakládání s odpady Oficiální stránky konzultace v ČJ ZDE. Návrh zadání studie k posouzení dopadů v ČJ ZDE. Cíle iniciativy dle EK: „Rámcová … » více

Z evropské agendy

Skupina MVV přichází s novým pro­duk­tem a ener­ge­tickým řešením na míru developerům

Nový inovativní pro­duk­t Develore ener­ge­tické skupiny MVV Energie CZ kombinuje úsporná opatření v oblasti výroby a dodávek tepla i elektrické energie a investiční kapitál pro developery. Řešení přináší výhody i pro koncové uživa­tele – vlastníky a nájemce všech typů nemovitostí. … » více

Z médií

TS ČR při­po­mínkovalo novelu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Teplárenské sdružení ČR uplat­nilo při­po­mínky k návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. O návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady jsme vás informovali ZDE. Připomínky TS ČR (k dispozici ZDE) byly uplat­něny prostřednictvím … » více

Z domácí legislativy

TS ČR se zúčastnilo konzultace EK k digital­iza­ci odvětví ener­ge­tiky EU

Evropská komise pořádala od října 2021 do ledna 2022 veřejnou konzultaci na téma Digital­iza­ce odvětví ener­ge­tiky – akční plán EU. Stránky konzultace jsou k dispozici v ČJ ZDE. Dle EK mohou digitální techno­­lo­gie uvolnit celý potenciál flexibilní výroby a spo­třeby energie v různých … » více

Z evropské agendy

Pod brněnským výstavištěm vedou teplo nové horkovody

Pod výstavištěm vedou teplo nové horkovody. Více než třemi kilometry nových horkovodů nahradily vloni Teplárny Brno staré parovodní rozvody na výstavišti. Náročná rekon­struk­ce zdejší sítě byla výsledkem dohody společnosti s Veletrhy Brno (BVV) a její součástí byl i … » více

Z médií

Těžba hnědého uhlí loni meziročně stagnovala

Ministerstvo prů­my­slu a obchodu zveřejnilo v lednu 2022 souhrnnou informaci o měsíčním vývoji pro­duk­ce uhlí a koksu v České republice v roce 2021. Těžba hnědého uhlí v ČR v roce 2021 klesla meziročně o 0,7 % a ve druhém pololetí tak téměř dohnala výrazný meziroční propad v prvním … » více

Postřehy a analýzy

MPO připravilo návrh nařízení vlády o vymezení rozvoje POZE

Ministerstvo prů­my­slu a obchodu včera zahájilo mezirezortní při­po­mínkové řízení k návrhu nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie. Materiál je ke stažení ZDE. Důvodová zpráva ZDE. Předkládací zpráva ZDE. Oficiální stránky eKLEP ZDE. Jedná se o návrh prováděcí vyhlášky … » více

Z domácí legislativy

Prudké zdražení plynu tlačí také na ceny dálkového tepla na Slovensku

Slovenský regulační úřad ÚRSO ukázal, kolik si domácnosti připlatí Teplárny, které nakupovaly zemní plyn až ve druhém pololetí roku 2021, zvýší ceny v průměru o čtvrtinu. Prudké zdraženie plynu tlačí aj na ceny tepla. ÚRSO ukázal, koľko si domácnosti priplatia … » více

Z médií

ERÚ stanovil průměrnou cenu emisní povolenky EUA pro účely regulace cen tepla pro rok 2021

Energetický regulační úřad stanovil 18. ledna 2022 průměrnou cenu emisní povolenky EUA pro účely regulace ceny tepelné energie pro rok 2021. ERÚ stanovil 18. ledna 2021 průměrnou cenu emisní povolenky EUA v systému EU ETS pro rok 2021 pro účely regulace cen tepelné energie 1355,69 Kč/tunu CO2. Oproti … » více

Z domácí legislativy

Evropská sázka na obnovi­telné zdroje naráží na realitu

Vítězem výroby elektřiny v Evropské unii v roce 2021 se podle neoficiálních statistik staly jaderné elektrárny. Ty vyrobily 697 TWh, skoro 27 % celko­vé spo­třeby EU. Na druhém místě skončil zemní plyn (výroba 427 TWh, podíl 16 %), na třetím uhlí (hnědé … » více

Z médií

Podpora mosteckého regionu komořanskou teplárnou byla v roce 2021 opět vyšší

Komořanská teplárna věnovala v loňském roce více jak 2,7 milionu korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu. „Loňský rok, byl stejně jako ten předchozí, ovlivněn pandemií a řadě projektů nepřál. Stejně tak i naší společnosti v mnoha směrech komplikovala život. … » více

Z médií

Bude ještě vůbec potřeba těžba uhlí za limity u Bíliny?

Český báňský úřad žádnou žádost k povolení těžby zatím nedostal. Vypadá to, že těžit za limity se s nej­větší prav­dě­po­dob­ností nebude. Těžba uhlí za současnými limity u Bíliny na Teplicku je nejistá (zdroj: www.energyhub.cz, 16. 1. 2022) Těžba uhlí za současnými limity na dole Bílina … » více

Z médií