Zpravodaj TS ČR

Nejchladněji bylo v dubnu v Západních Čechách a nejtepleji v Praze

Letošní duben byl druhý nejchladnější od roku 2010. Rozdíl průměrných denních teplot mezi nejchladnějším regionem Západních Čech (6,16 °C) a tradičně nejteplejší Prahou (8,04 °C) byl skoro 2 stupně. Druhý nejchladnějším regionem byly Jižní Čechy s odstupem … » více

Z činnosti Sdružení

Duben 2022 byl druhý nejchladnější duben posledního desetiletí

Letošní duben byl s průměrnou denní teplotou 6,62 °C druhý nejchladnější rok dekády 2013 až 2022. Chladněji bylo jen v loňském dubnu (5,68 °C). Dubnový průměr posledního desetiletí je 8,64 °C. Nejtepleji bylo v dubnu 2018 s průměrnou denní teplotou … » více

Postřehy a analýzy

MPO vydalo krizové opatření, které umožní naplnění zásobníků na 80 %

V návaznosti na aktuální vývoj na trhu s plynem vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu krizové opatření, které umožní naplnění tuzemských plynových zásobníků před příští zimou alespoň na 80 procent. Ve středu 27. dubna opatření odsouhlasila také … » více

Postřehy a analýzy

Čtvrtletní zpráva ERÚ o provozu teplárenských soustavách

Energetický regulační úřad zveřejnil Čtvrtletní zprávu o provozu teplárenských soustav ČR za IV. čtvrtletí 2021. Data vycházejí od licencovaných výrobců elektřiny a tepla a provozovatelů rozvodných tepelných zařízení. Zpráva přináší informace o základních ukazatelích v teplárenství a doplňuje zprávu … » více

Postřehy a analýzy

Teplárny Brno usilují o bezpečné a nízkoemisní zásobování města teplem

Postupně, ale co nejrychleji snižovat závislost na zemním plynu a zajistit pro Brno nízkoemisní a bezpečné dodávky tepla za přijatelnou cenu. O to usilují Teplárny Brno dlouhodobě. S událostmi posledních týdnů, kdy hrozí přerušení dodávky plynu, … » více

Postřehy a analýzy

Rozvoj a využití KVET a OZE

Projekty roku v kategorii – Rozvoj a využití KVET a obnovitelných a druhotných zdrojů energie – Teplárny Brno: EKOtelna s alternativními zdroji na Jihomoravském náměstí; Ostrovská teplárenská: Výstavba kotle K5 na spalování čisté biomasy; Teplárna Písek: … » více

Z činnosti Sdružení

Plnění kritérií udržitelnosti pro biomasu v EU ETS bylo odloženo o 1 rok

Dne 9. března 2022 vyšlo v Úředním věstníku Evropské unie PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/388, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2066 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, … » více

Z evropské agendy

Letošní první čtyři mláďata sokolů jsou z Českých Budějovic

Českobudějovická populace chráněného sokola stěhovavého se rozrostla o čtyři mláďata narozená v hnízdní budce na teplárenském komínu výtopny Vráto. Ukazují to záběry webkamery umístěné na tomto nejvyšším komíně v jižních Čechách. Poprvé je bylo možné zahlédnout … » více

Postřehy a analýzy

Plánované ZEVO Opatovice pokračuje podle harmonogramu

Podáním dokumentace ke Zjišťovacímu řízení vstupuje záměr společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. vybudovat zařízení na energetické využívání odpadu do přípravné fáze procesu EIA a pokračuje podle původního plánu. ZEVO Opatovice je jedním ze stavebních kamenů projektu dekarbonizace … » více

Postřehy a analýzy

Evropská komise konzultuje návrh revize nařízení k látkám poškozujícím ozónovou vrstvu

Evropská komise zahájila 8. dubna 2022 veřejný konzultační proces k návrhu nařízení k látkám poškozujícím ozónovou vrstvu. Ochrana ozonové vrstvy – přezkum pravidel EU Návrh nařízení v AJ Návrh příloh nařízení v AJ EU v rámci … » více

Z evropské agendy

Evropská komise konzultuje návrh revize nařízení k fluorovaným plynům

Evropská komise zahájila 8. dubna 2022 veřejný konzultační proces k návrhu nařízení k fluorovaným skleníkovým plynům (F-plyny). Fluorované skleníkové plyny – přezkum pravidel EU (2015–2020) Návrh nařízení v AJ Návrh příloh nařízení v AJ Fluorované plyny … » více

Z evropské agendy

Evropská komise konzultuje návrh revize nařízení k evropskému registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR)

Evropská komise zahájila 8. dubna 2022 veřejný konzultační proces k návrhu nařízení k evropskému registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR), který by měl být transformován do “Portálu pro průmyslové emise” (Industrial Emissions Portal, IEP). Průmyslové … » více

Z evropské agendy

Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

Projekty roku v kategorii – Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem – Teplárna Písek: Přepojení nových odběratelů z lokálních plynových zdrojů; Elektrárny Opatovice: Připojení nových objektů v Hradci Králové a Pardubicích; C-Energy Planá: Zprovoznění … » více

Z činnosti Sdružení

Komořanská teplárna United Energy uvízla v hledáčku filmařů

Komořanská teplárna si zahraje ve filmu. Pro několik scén svého nového filmu si její industriální prostředí vybral scénárista a režisér Zdeněk Jiráský. Držitel Českého lva za film Poupata právě natáčí roadmovie Už tě nemám rád. Film … » více

Postřehy a analýzy

Snižování emisí znečišťujících látek ovzduší

Projekty roku v kategorii – Snižování emisí znečišťujících látek ovzduší – ŠKO-ENERGO: Projekt zachycování emisí chlorovodíku na fluidních kotlích; Teplárny Brno: Ekologizace horkovodních kotlů na provoze Červený mlýn; Plzeňská teplárenská: Snížení oxidů dusíku na kotli K3 … » více

Z činnosti Sdružení

Na komínu budějovické výtopny ve Vrátě opět hnízdí sokoli

Do stodvacetimetrové výšky na komínu výtopny ve Vrátě v Českých Budějovicích se po roce vrátil pár sokola stěhovavého. V hnízdní budce na předposledním ochozu komínu samička nyní zahřívá vajíčka, podle ornitologa by se mláďata měla narodit po … » více

Postřehy a analýzy

Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

Projekty roku v kategorii – Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody – Veolia Energie ČR: Rekonstrukce parovodů na horkovody v Přerově; Teplárna České Budějovice: Napojení bytového komplexu Dubičný potok na horkovod; Teplárny Brno: Efektivnější horkovodní … » více

Z činnosti Sdružení

Skupina pro ekologickou legislativu

Zápis z jednání pracovní skupiny pro ekologickou legislativu dne 11. dubna 2022 v Praze. Účastníci: Ing. Hilbert (Elektrárny Opatovice), Ing. Hladová (United Energy), Ing. Hrušovský (Ostrovská teplárenská), Ing. Karafiát (Teplárna Kladno), Ing. Laňka (Actherm), Ing. Molin (Energetika … » více

Z činnosti Sdružení

Informace o změnách ceny tepelné energie v průběhu roku 2022 pro ERÚ

Energetický regulační úřad vnímá současnou turbulentní situaci na trzích s energiemi. Vzhledem k extrémním změnám cen na energetických trzích a jejich výrazných výkyvů během velmi krátkých období se mnohým dodavatelům tepelné energie významně změnily a dále … » více

Postřehy a analýzy

Projekty a Počiny roku 2021 v soustavách zásobování teplem a chladem

Jubilejní dvacáté vyhlášení výsledků soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem proběhne při slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v olomoucké Pevnosti Poznání ve středu 27. dubna 2022. Do užší nominace bylo ve 4 kategoriích vybráno … » více

Z činnosti Sdružení