Zpravodaj TS ČR

Nová naučná stezka pro děti s podporou od Elektráren Opatovice

Ekologická výchova pro nejmenší s příjemnou procházkou v lese. V areálu kempu Stříbrný rybník v Hradci Králové se za finanční podpory Elektráren Opatovice v polovině července otevřela naučná stezka, další z povedených projektů. Vede z kempu směrem … » více

Postřehy a analýzy

Evropská komise konzultuje dopady nálezu Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy na rozhodování o státní podpoře

Evropská komise zahájila 13. července 2022 veřejnou konzultaci k nálezu Výboru pro dohled nad dodržováním Aarhuské (ACCC), který dospěl k závěru, že Unie nedodržuje ustanovení úmluvy tím, že neumožňuje veřejnosti napadnout rozhodnutí o opatřeních státní podpory. … » více

Z evropské agendy

Evropský parlament napodruhé schválil pozici k revizi systému EU ETS

Evropský parlament (EP) na plenárním zasedání dne 22. června 2022 napodruhé schválil pozici k revizi systému EU ETS navrženou v rámci balíčku Fit for 55. Text schválené pozice EP Klíčové body pozice EP z pohledu teplárenství: … » více

Z médií

Evropská komise konzultuje návrh zprávy k vnitrostátním plánům v oblasti energetiky a klimatu

Evropská komise zahájila 12. července 2022 veřejnou konzultaci k návrhu zpráv určujících formát, strukturu a technické detaily vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu (tzv. národní klimaticko-energetické plány, NKEP). Návrh prováděcího nařízení v AJ Příloha k … » více

Z evropské agendy

MPO připravilo novelu vyhlášky o stavu nouze v plynárenství

Ministerstvo průmyslu a obchodu zaslalo 7. července 2022 do zkráceného mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve … » více

Z domácí legislativy

Evropský parlament podpořil zahrnutí plynu a jádra do taxonomie

Evropský parlament zamítl 6. července 2022 návrh, který odmítal zařazení jaderné energie a zemního plynu mezi ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Evropský parlament nevznesl námitku proti aktu v přenesené pravomoci o taxonomii. Komise v něm navrhuje, aby některé … » více

Z evropské agendy

Přehled legislativy za červen 2022

Přehled legislativy související s odvětvím energetiky uveřejněné ve Sbírce zákonů v měsíci červnu 2022 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost nabylo účinnosti … » více

Z domácí legislativy

MPO připravilo návrh nařízení vlády o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor POZE

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo 1. července 2022 mezirezortní připomínkové řízení k návrhu nařízení vlády o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo … » více

Z domácí legislativy

Srovnání plánované předběžné ceny tepla v letech 2019 až 2022

Nejvíce stoupla cena tepla v letech 2021 až 2022 z výroby ze zdrojů do 10 MWt o 73 %, nejméně cena dodávek tepla a přípravy teplé vody v centrálních výměníkových stanicích o 16 %. Porovnání předběžných cen tepla jednoznačně … » více

Postřehy a analýzy

SFŽP vypsalo další výzvu k modernizaci tepláren v rámci programu HEAT Modernizačního fondu

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vypsal dne 30. června 2022 v rámci Modernizačního fondu výzvu k programu HEAT č. 1/2022 – Modernizace tepláren (SZTE). Oficiální stránky SFŽP Text výzvy k programu HEAT č. 1/2022 Základní parametry … » více

Z domácí legislativy

Ministři životního prostředí schválili reformu ETS

Po dlouhém a složitém jednání schválila Rada pro životní prostředí v Lucemburku pět důležitých návrhů balíku Fit for 55 ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do 2030 a zároveň akcentující spravedlivý a sociálně vyvážený … » více

Z evropské agendy

Plánovaná dodávka tepla za 10 let klesla o 11,1 %, téměř o 17 milionů GJ

Další z tabulek sestavených z dat Ceníků předběžných cen tepla ERÚ porovnává plánované dodávky tepla na jednotlivých úrovních předání a počet cenových lokalit od roku 2013 po letošek, tedy za posledních 10 let. K nejvyššímu nárůstu plánovaných dodávek tepla … » více

Postřehy a analýzy

ČR převzala od Francie předsednictví EU

Od 1. července 2022 do 31. prosince 2022 oficiálně převzala Česká republika od Francie předsednictví EU. Oficiální stránky CZ PRES. Kompletní program CZ PRES. Hlavní body programu CZ PRES definuje pět prioritních oblastí, které vzešly z … » více

Z evropské agendy

Těžba uhlí v OKD se vyplatí, jedná se o prodloužení do roku 2025

Podle energetických odborníků je prodloužení těžby uhlí v OKD dobrým krokem. Těžba je dnes zisková, uhlí může zároveň pomoci se současnou energetickou krizí při nedostatku plynu. Mělo by jít ale jen o dočasné řešení. w.energyhub.eu: Společnost … » více

Z médií

Teplo pro domácnosti: uhlí a plyn na ústupu, zvyšuje se podíl biomasy a OZE

U dodávek tepla pro domácnosti klesl letos meziročně podíl uhlí i zemního plynu, zvýšil se podíl dodávek tepla z biomasy a dalších obnovitelných zdrojů energie, u ostatních paliv došlo k minimální změně. Tabulka: Statistika plánovaných dodávek tepelné energie … » více

Postřehy a analýzy

1234 miliard pro české domácnosti a průmysl z balíku Fit for 55

Rada pro životní prostředí v Lucemburku schválila pět důležitých návrhů balíku Fit for 55 ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do 2030 a zároveň akcentující spravedlivý a sociálně vyvážený přechod k moderní ekonomice bez fosilních … » více

Z médií

Jak se ČR zbavuje energetické závislosti na Rusku? Přehled kroků a opatření

Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje v tiskové zprávě o jednotlivých krocích a opatřeních, kterými se Česká republika připravuje na zbavení se energetické závislosti na Rusku. Rusko zneužívá energetiku jako zbraň a zpětně je jasné, že to … » více

Z médií

Základní statistiky Ceníku předběžných cen tepla ERÚ pro rok 2022

Z ceníku tepla ERÚ pro rok 2022: Za jeden GJ tepla se letos zaplatí 1 i 3000 korun. Dodávka tepla v jedné cenové lokalitě od 23 do 10 milionů GJ. Plánovaná dodávka tepla 133 PJ. Tabulka Základní … » více

Postřehy a analýzy

Vyšlo třetí číslo magazínu DoTeK nejen pro Most a Litvínov

Na dotaz ke změně ceny tepla pro obyvatele Mostu a Litvínova zodpoví Petr Horák, ředitel společnosti Severočeská teplárenská. Čtenáři se dozví o posunu v přípravách budování energetického zařízení pro spalování komunálního odpadu v Komořanech. Dále se čtenáři … » více

Postřehy a analýzy

Návrat stromů na náměstí doprovází výstava o ekologizaci budějovické teplárny

Návrat stromů na českobudějovické historické náměstí Přemysla Otakara II. aktuálně doprovází také venkovní výstava městské teplárny. Představuje naplňování Strategie pro zelené město, zahrnující i milníky směřující k ukončení spalování hnědého uhlí před rokem 2030. Využití nových … » více

Postřehy a analýzy