Zpravodaj TS ČR

Státy EU se shodly na pravidlech omezení spotřeby plynu pro topnou sezonu

Kvůli očekávanému omezení dodávek plynu z Ruska se státy EU dohodly na pravidlech omezení jeho spotřeby pro nadcházející topnou sezonu. Po první části jednání unijních ministrů energetiky o tom informovalo české předsednictví Rady EU. w.energyhub.eu: Ministři … » více

Z médií

Letošní léto v Mladé Boleslavi bez odstávky teplé vody

Odběratelé tepla a teplé vody od ŠKO-ENERGO, tedy téměř 14 tisíc domácností v Mladé Boleslavi nebude letos v létě bez teplé vody, její dodávky budou zajištěny v letních měsících bez odstávky horkovodního systému. V uplynulých letech … » více

Z médií

MŽP připravilo novelu emisní vyhlášky

Ministerstvo životního prostředí zahájilo dne 26. července 2022 zkrácené mezirezortní připomínkové řízení k návrhu novely vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování (tzv. emisní vyhláška). Materiál Platné znění Odůvodnění Předkládací zpráva Odůvodnění MŽP: Navrhovaná právní … » více

Z domácí legislativy

TS ČR připomínkovalo návrh nařízení vlády k SEK a ÚEK

Teplárenské sdružení uplatnilo v rámci mezirezortního připomínkového řízení připomínku k návrhu nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci. O problematice jsme informovali ve Zpravodaji Uplatněná připomínka TS ČR O dalším postupu budeme … » více

Z domácí legislativy

Zemřel podnikatel Richard Horký, vizionář a průkopník vytápění biomasou

Podnikal v energetice, stavěl domy, vzhlížel k Baťovi. V minulém volebním období byl členem výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky. Nyní ale životní cesta nejznámějšího třebíčského podnikatele Richarda Horkého (* 1963) bohužel skončila. Třebíčský deník: Devětapadesátiletý vizionář … » více

Z médií

MPO vypořádalo připomínky k novele vyhlášky o stavu nouze v plynárenství

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypořádalo 19. července 2022 připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. … » více

Z domácí legislativy

Doplňkové nařízení k zemnímu plynu a jádru v taxonomii bylo publikováno ve Věstníku EU

Dne 15. července 2022 bylo v Úředním věstníku EU publikováno Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1214, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139, pokud jde o hospodářské činnosti v některých odvětvích energetiky, a … » více

Z evropské agendy

ERÚ vydal úpravu cenového rozhodnutí k POZE

Energetický regulační úřad vydal dne 20. července 2022 Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2022 ze dne 20. července 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2021 ze dne 29. září 2021, kterým … » více

Z domácí legislativy

Letní odstávka dodávek teplé vody je letos ve Zlíně jen pro sídliště Jižní svahy

Během letní technologické odstávky je ve Zlíně přerušena dodávka tepla teplé vody do neděle 24. července do 18 hodin. Přerušení dodávek tepla se letos dotkne odběratelů pouze v lokalitě sídliště Jižní svahy. A půjde o zákazníky … » více

Postřehy a analýzy

Odstávka otrokovické teplárny se obyvatel nedotkne, teplá voda poteče

Léto je v plném proudu, ale v Otrokovicích se už připravují na další topnou sezonu. Poslední týden v červenci se v teplárně odstaví všechny technologie, aby mohly být provedeny nezbytné opravy, údržba a revize. Domácnosti ale … » více

Z médií

Nová naučná stezka pro děti s podporou od Elektráren Opatovice

Ekologická výchova pro nejmenší s příjemnou procházkou v lese. V areálu kempu Stříbrný rybník v Hradci Králové se za finanční podpory Elektráren Opatovice v polovině července otevřela naučná stezka, další z povedených projektů. Vede z kempu směrem … » více

Postřehy a analýzy

Evropská komise konzultuje dopady nálezu Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy na rozhodování o státní podpoře

Evropská komise zahájila 13. července 2022 veřejnou konzultaci k nálezu Výboru pro dohled nad dodržováním Aarhuské (ACCC), který dospěl k závěru, že Unie nedodržuje ustanovení úmluvy tím, že neumožňuje veřejnosti napadnout rozhodnutí o opatřeních státní podpory. … » více

Z evropské agendy

Evropský parlament napodruhé schválil pozici k revizi systému EU ETS

Evropský parlament (EP) na plenárním zasedání dne 22. června 2022 napodruhé schválil pozici k revizi systému EU ETS navrženou v rámci balíčku Fit for 55. Text schválené pozice EP Klíčové body pozice EP z pohledu teplárenství: … » více

Z médií

Evropská komise konzultuje návrh zprávy k vnitrostátním plánům v oblasti energetiky a klimatu

Evropská komise zahájila 12. července 2022 veřejnou konzultaci k návrhu zpráv určujících formát, strukturu a technické detaily vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu (tzv. národní klimaticko-energetické plány, NKEP). Návrh prováděcího nařízení v AJ Příloha k … » více

Z evropské agendy

MPO připravilo novelu vyhlášky o stavu nouze v plynárenství

Ministerstvo průmyslu a obchodu zaslalo 7. července 2022 do zkráceného mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve … » více

Z domácí legislativy

Evropský parlament podpořil zahrnutí plynu a jádra do taxonomie

Evropský parlament zamítl 6. července 2022 návrh, který odmítal zařazení jaderné energie a zemního plynu mezi ekologicky udržitelné hospodářské činnosti. Evropský parlament nevznesl námitku proti aktu v přenesené pravomoci o taxonomii. Komise v něm navrhuje, aby některé … » více

Z evropské agendy

Přehled legislativy za červen 2022

Přehled legislativy související s odvětvím energetiky uveřejněné ve Sbírce zákonů v měsíci červnu 2022 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost nabylo účinnosti … » více

Z domácí legislativy

MPO připravilo návrh nařízení vlády o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor POZE

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo 1. července 2022 mezirezortní připomínkové řízení k návrhu nařízení vlády o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo … » více

Z domácí legislativy

Srovnání plánované předběžné ceny tepla v letech 2019 až 2022

Nejvíce stoupla cena tepla v letech 2021 až 2022 z výroby ze zdrojů do 10 MWt o 73 %, nejméně cena dodávek tepla a přípravy teplé vody v centrálních výměníkových stanicích o 16 %. Porovnání předběžných cen tepla jednoznačně … » více

Postřehy a analýzy

SFŽP vypsalo další výzvu k modernizaci tepláren v rámci programu HEAT Modernizačního fondu

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vypsal dne 30. června 2022 v rámci Modernizačního fondu výzvu k programu HEAT č. 1/2022 – Modernizace tepláren (SZTE). Oficiální stránky SFŽP Text výzvy k programu HEAT č. 1/2022 Základní parametry … » více

Z domácí legislativy