Registrace zaměstance či oprávněné osoby člena TS ČR