Zpravodaj TS ČR

Konec doby parní v Písku na levém břehu Otavy

Letos Teplárna Písek dokončí investiční akci Přechod parovodu na horkovod, která byla zahájena v roce 2018. Poslední část horkovodu byla instalována na konci loňského roku, kdy však nebylo možné pokračovat na přepojování parní technologie odběrných míst … » více

Postřehy a analýzy

MPO připravilo návrh vyhlášky o kontrole klimatizací

Ministerstvo průmyslu a obchodu zaslalo 23. května 2022 do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání. Návrh vyhlášky Důvodová zpráva Předkládací zpráva Oficiální stránky eKLEP Důvodem předložení … » více

Z domácí legislativy

Na komíně chvaletické elektrárny se poprvé vylíhli tři mladí sokoli

Budka pro sokoly na komíně chvaletické elektrárny letos poprvé ožila. Pár sokolů stěhovavých tu zahnízdil a vyvedl mladé. Tři mladí sokoli si ve hnízdě pobudou ještě minimálně do konce května. Další měsíc je rodiče budou učit … » více

Postřehy a analýzy

Prezident podepsal změnu dokládání podmínek udržitelnosti u biomasy

Doložení splnění podmínek udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u biomasy bude možné až do konce roku příslušným dokladem podle evropského předpisu, ale i čestným prohlášením. Plnění kritérií budou dokladovat výrobci, dovozci a dodavatelé paliva z … » více

Z médií

Psychiatrická nemocnice Bohnice sníží spotřebu energie o třetinu

Zástupci Psychiatrické nemocnice Bohnice a konsorcia společností Veolia Energie ČR a D-energy podepsali smlouvu na poskytování energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC). Garantovaná úspora v rámci projektu činí přes 30 % původní spotřeby. Náklady na realizaci … » více

Postřehy a analýzy

Vídeňská ČOV zahřeje tepelným čerpadlem až 112 000 bytů

Vídeň zahájila stavbu jednoho z největších tepelných čerpadel v Evropě. Zařízení u odtoku z ČOV má v polovině příštího roku začít dodávat dálkové teplo pro 56 000 domácností. Po dokončení v roce 2027 naroste kapacita na 112 … » více

Z médií

Radnice v Chrastavě chce kvůli cenám plynu vylepšit teplárnu

Záložní plán kvůli zdražování plynu a jeho nejistým dodávkám z Ruska mají radní v Chrastavě na Liberecku. Plánují přestavět svou centrální kotelnu tak, aby se v případě potřeby dala jednoduše přepnout na spalování lehkých topných olejů. … » více

Z médií

Studenti si musí finanční podporu od EOP v soutěži zasloužit

Společnosti opatovické elektrárny vypisují vedle tradičních finančních darů i každoroční soutěž o finanční dary v oblastech charity, ekologie, kultury, zdravotnictví, dětí a mládeže a v neposlední řadě v oblasti školství, kde si studenti sami projekt vymyslí a musí obhájit. … » více

Postřehy a analýzy

Pracovní skupina pro ener­ge­tickou politiku

Zápis z jednání pracovní skupiny pro ener­ge­tickou politiku při EuroHeat & Power (EH&P) ze dne 1. dubna 2022 v Bruselu.  Přítomni: Martin Hájek (TSČR), Sören Damm (AGFW), Monika Foussereau (Dalkia), Andrea Voigt (Danfoss), Gaia Balzarini (Danfoss), … » více

Z evropské agendy

Zápis ze Setkání členů TS ČR

Dne 18. května 2022 proběhlo v Praze Setkání členů TS ČR. Setkání členů bylo tradičně rozděleno na 2 části. V dopoledním bloku proběhl interaktivní seminář pod vedením zástupců advokátní kanceláře Řanda Havel Legal Mgr. Ing. Jana … » více

Z činnosti Sdružení

Komise konzultujte revizi směrnice o průmyslových emisích

Evropská komise v dubnu 2022 zahájila veřejnou konzultaci k návrhu revize směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích. Návrh revize IED. Návrh revize IED – přílohy. Oficiální stránky Evropské komise návrhu. V rámci TS ČR bylo k dané … » více

Z evropské agendy

Deset let vývoje hrubé výroby tepla k prodeji v tabulce

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu vydalo Statistickou zprávu o vývoji hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR v letech 2010 až 2020. Připravili jsme z ní několik zajímavých … » více

Postřehy a analýzy

Po sokolech kamery sledují i život včel v úlu na střeše ZEVO Plzeň

Med od včel ze střechy spalovny ZEVO Plzeň je skvělý! Potvrzují to výsledky velmi přísných testů. Plzeňská teplárenská od loňského roku včelaří přímo na střeše chotíkovské spalovny. Na konci sezony byl proveden první sběr medu ze … » více

Postřehy a analýzy

Změna dokládání podmínek udržitelnosti u biomasy pro energetické využití

Doložení splnění podmínek udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u biomasy bude možné až do konce roku nejen příslušným dokladem, ale také čestným prohlášením. Plnění kritérií budou dokladovat také výrobci, dovozci a dodavatelé paliva z biomasy. … » více

Z médií

Společné jednání pracovních skupin pro právní otázky a pro energetickou legislativu

Dne 10. května 2022 proběhlo společné jednání pracovních skupin pro právní otázky a pro energetickou legislativu přes online platformu MS Teams. Novela Energetického zákona a stavebních zákonů Hájek (TS ČR) novela Energetického zákona se týká skladování … » více

Z činnosti Sdružení

Letní odstávky Severočeské teplárenské v Mostě a Litvínově

Společnosti Severočeská teplárenská a United Energy oznámily svým odběratelům, že v letošním roce opět nepřipravují celoplošnou odstávku v dodávkách teplé vody pro město Most. Odlišná situace je ve městě Litvínov, kde je v plánu dokončení tříleté … » více

Postřehy a analýzy

Na komíně komořanské teplárny je v sokolím hnízdě zase plno

Komín komořanské teplárny se pro sokoly stěhovavé stal už tradičním jarním bydlištěm.  Do hnízdní budky umístěné ve výšce 130 m se vrátili již podeváté a opět zde vyvedli mladé. Tentokrát tři samičky. Sokoli dokáží na stejném … » více

Postřehy a analýzy

Vláda schválila aktualizaci Plánu odpadového hospodářství na období 2015-2024

Vláda schválila dne 11. května 2022 Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) pro období 2015-2024 s výhledem do roku 2035. Oficiální stránky MŽP. Dle informací z MŽP byl materiál po diskuzích v rámci LRV nakonec schválen jako … » více

Z domácí legislativy

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji 2010 až 2020

Předkládaná statistika Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v letech 2010 až 2020 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmysly a obchodu ČR obsahuje finální data o hrubé výrobě elektřiny a dodávkách tepla … » více

Postřehy a analýzy

Slovensko se pouští do geotermální energetiky

Bratislava se chce vymanit ze závislosti na ruských zdrojích, urychlí proto stavbu dříve plánovaných projektů v oblasti geotermální energie. Pilotní projekt geotermální elektrárny v Žiaru nad Hronom nedávno získal investici od společnosti SSE Holding. Ta patří … » více

Z médií