Zpravodaj TS ČR

Beru na vědomí, že ke čtení celého článku ve Zpravodaji musím být přihlášen.

Teplárny spadající pod EPH zvýší od ledna cenu tepla o 4,8 %

Teplárny spadající pod Energetický a průmyslový holding od ledna zvýší cenu tepla o 4,8 %. Teplárny zásobují teplem přes 152 000 domácností a další odběratele v Pardubicích, Hradci Králové, Chrudimi, Mostě, Litvínově, Plzni a jejich okolí. Nárůst … » více

Postřehy a analýzy

MŽP připravilo novelu nařízení vlády k seznamu znečišťujících látek pro ohlašování do IRZ

Ministerstvo životního prostředí zaslalo dne 2. prosince 2022 do mezirezortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro … » více

Z domácí legislativy

Vybrané grafy z Průběžné zprávy o vývoji změn cen tepla za rok 2022

Ceny uváděné v této zprávě jsou předběžné ceny tepelné energie a jsou uvedeny bez DPH (10 %). Jedná se o průměrné ceny, které vychází z cen tepelné energie vykázaných dodavateli tepelné energie a podílem dodávek tepelné … » více

Postřehy a analýzy

Průběžná zpráva ERÚ o vývoji změn cen tepla za uplynulou část roku 2022

Energetický regulační úřad za účelem analýzy dopadu vývoje cen na energetických trzích do cen tepla a zmapování vývoje cen tepla v ČR v průběhu roku zveřejnil Průběžnou zprávu o vývoji změn cen tepelné energie za rok … » více

Postřehy a analýzy

Tři hodiny v týdnu a jedna o víkendu by měly snížit spotřebu elektřiny o 5 %

Energetický regulační úřad (ERÚ) stanovil časová pásma s nejvyšší spotřebou elektřiny v Česku. Tři hodinové úseky v pracovních dnech a jeden o víkendu. Stát v těchto pásmech musí podle nařízení EU zajistit 5% úspory ve spotřebě … » více

Z médií

Přehled legislativy za listopad 2022

Přehled legislativy související s odvětvím energetiky uveřejněné ve Sbírce zákonů v měsíci listopadu 2022. Vyhláška č. 328/2022 Sb. o zárukách původu energie nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023. Nařízení vlády č. 333/2022 Sb. o zajištění dodávek plynu … » více

Z domácí legislativy

TS ČR připomínkovalo novelu energetického zákona ke sdílení elektřiny a energetickým společenstvím

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádalo v listopadu 2022 mezirezortní připomínkové řízení k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých … » více

Z domácí legislativy

Pracovní skupina pro eko­lo­gickou le­gis­la­tivu

Zápis z jednání pracovní skupiny pro eko­lo­gickou le­gis­la­tivu dne 23. listopadu 2022 v Praze. Účastníci: Ing. Hilbert (Elektrárny Opatovice), Ing. Hladová (United Energy), Ing. Ipser (Teplárna České Budějovice), Ing. Karafiát (Teplárna Kladno), Ing. Laňka (Actherm), Ing. Molin (Energetika … » více

Z činnosti Sdružení

MPO připravilo návrh vyhlášky o stavu nouze v elektroenergetice

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo dne 25. listopadu 2022 mezirezortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu. Materiál Platné znění … » více

Z domácí legislativy

MPO připravilo návrh vyhlášky o dispečerském řízení elektrizační soustavy

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo dne 25. listopadu 2022 mezirezortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení. Materiál Platné … » více

Z domácí legislativy

Vyhlášením výběrového řízení se projekt ZEVO Komořany posouvá do další fáze

Teplárna United Energy v Komořanech u Mostu vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby. Projekt na energetické využití komunálního odpadu se snaží prosadit teplárna v Komořanech již několik let. Poprvé jej teplárna prezentovala již v roce 2011. Přestože … » více

Postřehy a analýzy

V Dukovanech při dokončení soustavy z biokotelny využili plastové potrubí

Díky použití flexibilního a předizolovaného řešení ušetří obec Dukovany 36 % tepla z obecní bioteplárny a stavba byla dokončena čtyřikrát rychleji než při použití ocelových trubek. Starosta si rovněž pochvaluje bezproblémovou spolupráci. V Dukovanech, které jsou známé … » více

Postřehy a analýzy

Nadační fond Veolia podpořil 38 nových pracovních míst, celkem už 2609

V rámci nejstaršího grantového programu Nadačního fondu Veolia STARTér, Věř si a podnikej! byla 22. listopadu v Olomouci schválena podpora pro 26 projektů. Díky nim nově získá práci 38 osob a dalších 21 pracovních míst se podaří … » více

Postřehy a analýzy

Německo zastropuje ceny tepla pro byty na 640 Kč/GJ a plynu na 2,9 Kč/kWh

Snížené ceny zemního plynu a tepla navrhuje Německo už od ledna a budou platit pro domácnosti i průmyslové zákazníky. Maximální cena se ale týkat jen části průměrné roční spotřeby, podle návrhu 80 % spotřeby. Energyhub.eu, ČTK: … » více

Z médií

Českobudějovická teplárna přestavuje kotel, uhlí nahradí dřevní štěpka

Teplárna České Budějovice zahájila na podzim rekonstrukci kotle K12. Kotel, který spaloval uhlí, byl na jaře odstaven po 43 letech fungování. S výkonem 150 tun páry za hodinu představoval jedno z klíčových výrobních zařízení. Retrofit, tedy úplná … » více

Postřehy a analýzy

Energii do sportu dává mladým hokejistům už potřetí turnaj Sev.en Hockey Cup

Sev.en Hockey Cup, turnaj čtyř mládežnických hokejových klubů, které podporuje skupina Sev.en Energy, zahájil prvním kolem v Litvínově už třetí ročník. Myšlenka turnaje mládežnických klubů vznikla v roce 2019, aby si děti udržely radost ze sportu. Myšlenka podpořit … » více

Postřehy a analýzy

Rostlinné čističky vzduchu nejen pro vesmírné stanice, ale i byty a kanceláře

O lučních bylinách se dá říci, že skoro každá je léčivka. U pokojových rostlin platí, že skoro každá je pračkou vzduchu. Část jich dokáže efektivně zbavit uzavřené prostředí v našich bytech kontaminace jedovatými látkami či plísněmi. Takovou … » více

Postřehy a analýzy

Rada města zvolila novou devítičlennou dozorčí radu českobudějovické teplárny

Rozhodnutím rady Statutárního města České Budějovice, jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, byla 14. listopadu zvolena nová devítičlenná dozorčí rada českobudějovické teplárny. Její členové na prvním jednání plánovaném na 22. listopadu ze svého středu zvolí … » více

Postřehy a analýzy

Školáci vypustili sondu k hranicím vesmíru s podporou United Energy

Kdo by netoužil dotknout se vesmíru? S finanční pomocí United Energy se to podařilo členům RoboKlubu při 18. základní škole v Mostě. Skupina nadšenců se zapojila do unikátního celorepublikového projektu „Dotkni se vesmíru 2022“. Jeho záměrem … » více

Postřehy a analýzy

MPO vydalo souhrnnou zprávu o využívání obnovitelných zdrojů energie v roce 2021

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky vydalo souhrnnou zprávu Obnovitelné zdroje energie v roce 2021, která obsahuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Výsledky souhrnné zprávy vychází především ze zpracování … » více

Postřehy a analýzy