Zpravodaj TS ČR

Ke čtení celého článku ve Zpravodaji se musíte přihlásit.

Ochota šetřit energií a palivy podle průzkumu u domácností klesá jen mírně

Teplá zima i cenové stropy mění v posledních týdnech to, kdo dál šetří energiemi. Na nižší teplotu doma přestávají vytápět hlavně lidé s nejvyššími příjmy a domácnosti, které topí elektřinou. Ukazuje to průzkum PAQ Research pro … » více

Postřehy a analýzy

Sokolí reality show pokračuje novou snůškou tří vajec na komíně ŠKO-ENERGO

Do budky na dvousetmetrovém komíně teplárny společnosti Ško-Energo v Mladé Boleslavi se vrátil po jeho opravách pár ohroženého sokola stěhovavého. Na začátku března v ní samice snesla tři vejce. Letošní první v Česku na místech, která … » více

Postřehy a analýzy

Evropská komise navrhla legislativní úpravy v souvislosti s novým designem trhu s elektřinou

Evropská komise představila 14. března 2023 legislativní návrhy v souvislosti s reformou uspořádání trhu EU s elektřinou s cílem podpořit obnovitelné zdroje energie, lépe chránit spotřebitele a zvýšit konkurenceschopnost průmyslu. Návrhy EK k reformě designu trhu … » více

Z evropské agendy

Rada EU schválila pozici k revizi směrnice o průmyslových emisích

Rada EU schválila v rámci jednání Rady pro životní prostředí dne 16. března 2023 tzv. Obecný přístup (mandát pro trialog) k návrhu revize Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED). Obecný přístup Rady k revizi IED v … » více

Z evropské agendy

ČBÚ připravil návrh vyhlášky o poplatkovém přiznání při ukládání CO2

Český báňský úřad zaslal dne 15. března 2023 do mezirezortního připomínkového řízení Návrh vyhlášky o poplatkovém přiznání při ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur. Materiál Odůvodnění Předkládací zpráva Oficiální stránky eKLEP materiálu Český báňský úřad … » více

Z domácí legislativy

S rozhodnutím o emisních limitech pro elektrárnu Chvaletice MŽP vyčkává

Ministerstvo životního prostředí zatím vyčkává s rozhodnutím, jak se postaví ke zrušení výjimky z emisních limitů pro elektrárnu Chvaletice. Vydal ji na šest let krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo, pobočka Krajského soudu v Olomouci … » více

Postřehy a analýzy

Domácnosti kvůli vysokým nákladům omezují topení i jiné výdaje

Tři pětiny českých domácností nevytápí dostatečně některé části bytů či domů. Více než polovina domácností kvůli vysokým nákladům na teplo omezila jiné výdaje. Úsporná opatření dělají hlavně lidé, kteří hodnotí svou ekonomickou situaci jako špatnou a … » více

Postřehy a analýzy

TS ČR se zúčastnilo konzultace EK ke směrnici o kvalitě vnějšího ovzduší a k čištění městských odpadních vod

Evropská komise pořádala v období od října 2022 do března 2023 veřejnou konzultaci legislativních návrhů na zpřísnění předpisů týkajících se látek znečišťujících vnější ovzduší, povrchové a podzemní vody a čištění městských odpadních vod. Předchozí článek ve Zpravodaji Vstup TS … » více

Z evropské agendy

MPO připravilo návrh vyhlášky o podmínkách výkonu energetických specialistů

Ministerstvo průmyslu a obchodu zaslalo dne 14. března 2023 do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o podmínkách výkonu energetických specialistů. Vyhláška by měla nahradit současnou vyhlášku č. 4/2020 Sb. o energetických specialistech. Materiál Odůvodnění Předkládací zpráva … » více

Z domácí legislativy

Evropský parlament schválil pozici k revizi směrnice o energetické náročnosti budov

Evropský parlament schválil 14. března 2023 (v poměru 343 pro, 216 proti a 78 se zdrželo) pozici do vyjednávání v rámci trialogu ke směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD). Pozice EP k EPBD Klíčová bitva byla o … » více

Z evropské agendy

Evropský parlament formálně schválil výsledný kompromis k ESR, LULUCF a MSR

Evropský parlament 14. března 2023 formálně odsouhlasil výsledné kompromisy dosažené v rámci jednání trialogu. Evropský parlament formálně schválil pozici v 1. čtení k Jedná se o formální schválení již dohodnutého kompromisu s Radou, která bude texty formálně schvalovat … » více

Z evropské agendy

Doosan Škoda Power dodá turbínu pro nové ZEVO ve skotském Glasgow

Plzeňská společnost Doosan Škoda Power dodá parní turbínu o elektrickém výkonu 45 MW do budovaného ZEVO v Glasgow, které je se 626 000 obyvateli největším skotským městem, a po Londýnu a Birminghamu třetím největším městem ve Spojeném království. … » více

Z médií

MPO připravilo 4. novelu nařízení vlády ke stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Ministerstvo průmyslu a obchodu zaslalo dne 13. března 2023 do zkráceného mezirezortního připomínkového řízení Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Materiál … » více

Z domácí legislativy

SAKO Brno SOLAR osazuje fotovoltaickými panely 7 budov v majetku města

Po třech pilotních instalacích se rozbíhá projekt brněnské solární elektrárny na střechách veřejných budov, který má na starosti městská společnost SAKO Brno SOLAR. Ke 117 panelům v březnu a dubnu přibude dalších 1 015 o instalovaném … » více

Postřehy a analýzy

Teplárna ve Strakonicích připravuje nový efektivnější systém chlazení

V Teplárně Strakonice začínají finišovat práce na přípravě nového úsporného způsobu chlazení technologie, který by měl být v letošním roce předán do zkušebního provozu. Nové chlazení by mělo ušetřit až 70 % vody a vyhoví požadavku … » více

Postřehy a analýzy

ERÚ zveřejnil Ceník výsledných cen tepelné energie v ČR za rok 2021

Oddělení regulace teplárenství ‎Energetické regulačního úřadu vydalo tradičně po roce nový aktualizovaný ceník „Výsledné ceny tepelné energie v ČR za rok 2021“. Na 47 stránkách udává základní data o výrobě a dodávce tepelné energie do všech … » více

Postřehy a analýzy

TS ČR připomínkovalo upravený návrh vyhlášky o palivech z odpadů

Ministerstvo životního prostředí zahájilo pořádalo od 16. února 2023 do 9. března 2023 nové mezirezortní připomínkové řízení k Návrhu vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu a palivo z … » více

Z domácí legislativy

Horkovod z Dukovan do Brna jako významná energetická infrastruktura

Mezi významnou energetickou infrastrukturu by měl patřit i plánovaný horkovod z Jaderné elektrárny Dukovany (ČEZ) do Brna (Teplárny Brno) a případně i stavby dalších potřebných rozvodných tepelných zařízení při tomto mimořádném projektu. Usnadní to zejména zajišťování … » více

Z médií

Vyšší obsah sirovodíku v plynu při reakci s mědí může zanášet filtry kotlů

Ministerstvo průmyslu a obchodu zaznamenalo v poslední době podle sdělení ministra Jozefa Síkely několik desítek stížností odběratelů na ucpání plynových kotlů a v několika případech i poškození plynových kotlů, které jsou přičítány změně v dovozu zemního plynu. … » více

Z médií

Porovnání dosavadních průběhů topného období od září do konce února

Skončila meteorologická zima, která vymezuje období od 1. prosince do konce února (28. nebo 29.). Tyto tři měsíce se na celoroční potřebě energie pro vytápění a ohřev vody podílejí průměrně podle tabulek 48 %, tedy v podstatě … » více

Postřehy a analýzy

12329