Zpravodaj TS ČR

Ke čtení celého článku ve Zpravodaji se musíte přihlásit.

Nové monitory dechu hlídají novorozence v nemocnici ve Zlíně

Nadace Křižovatka darovala novorozeneckému oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně 27 monitorů dechu v celkové hodnotě 67 500 korun. Na nákup nových monitorů přispěla také akciová společnost Teplárna Otrokovice, která s Nadací Křižovatka spolupracuje dlouhodobě. … » více

Postřehy a analýzy

TS ČR připomínkovalo návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů

Ministerstvo financí pořádalo od 22. do 29. května 2023 zkrácené mezirezortní připomínkové řízení k Návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, který aplikuje vládní ozdravný balíček do legislativy ČR. Předchozí článek k tématu ve Zpravodaji Oficiální stránky … » více

Z domácí legislativy

Teplárny Brno a ČEZ uzavřely smlouvu o spolupráci na projektu dodávky tepla

Další milník při přípravě horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do města Brna byl dosažen. Představitelé společností ČEZ, a.s., a Teplárny Brno, a.s., za přítomnosti premiéra Petra Fialy a primátorky města Brna Markéty Vaňkové podepsali v Brně … » více

Postřehy a analýzy

Jezero plánované po dotěžení lomu ČSA na Mostecku se nebude muset dopouštět

V lomu ČSA na Mostecku pokračuje útlum těžby. S koncem dolování uhlí se počítá na přelomu let 2025 a 2026. Zbytková jáma se přemění v jezero s takzvanou vyrovnanou hladinou, nebylo by nutné ho tak dopouštět. … » více

Z médií

Pracovní skupina pro ekologickou legislativu

Zápis z jednání pracovní skupiny pro ekologickou legislativu dne 23. května 2023 v Praze. Účastníci: Ing. Albl (Plzeňská teplárenská), Ing. Bendová (C-Energy), Ing. Filip (Teplárna Strakonice), Ing. Hilbert (Elektrárny Opatovice), Ing. Hladová (United Energy), Ing. Ipser … » více

Z činnosti Sdružení

TS ČR se zúčastnilo konzultačního procesu k akčnímu plánu rychlejšího zavádění tepelných čerpadel v EU

Evropská komise pořádala v dubnu a květnu 2023 veřejný konzultační proces (ve fázi výzvy k předložení podkladů) na téma „Tepelná čerpadla – akční plán rychlejšího zavádění v celé EU“. Oficiální stránky konzultace EK Předchozí článek ve Zpravodaji … » více

Z evropské agendy

MZd připravilo novelu vyhlášky k hygienickým požadavkům na pitnou a teplou vodu a četnosti a rozsahu kontroly pitné vody

Ministerstvo zdravotnictví zaslalo 25. května 2023 do zkráceného mezirezortního připomínkového řízení Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné … » více

Z domácí legislativy

Teplárenská Veolie i přes nižší dodávky zvýšila zisk, ale dividendy asi nebudou

Druhý největší tuzemský výrobce tepelné energie Veolia, který dálkovým teplem zásobujeme 578 387 domácností, si loni jako ostatní velcí energetičtí hráči výrazně přilepšil. Jeho konsolidovaný čistý zisk se zvýšil na 373 milionů korun, dočteme se v článku … » více

Z médií

O Putovní pohár a Křišťálovou kouli SYSTHERMu se tradičně soutěžilo v Sušici

Ve dnech 10. až 12. května se konal ve Střední odborné škole a SOU Sušice již 13. ročník mezinárodní soutěže odborných dovedností žáků O putovní pohár SYSTHERM a 5. ročník mezinárodní soutěže odborných dovedností žáků O … » více

Postřehy a analýzy

Vyšlo jarní číslo magazínu Plzeňské teplárenské RELAX

Co pro vás v Plzeňské teplárenské připravili do jarního vydání magazínu RELAX? Najdete v něm řadu zajímavostí a informací ze života teplárny, která v průběhu celého roku 2022 registrovala enormní nárůst zájmu o připojení na soustavu zásobování teplem, … » více

Postřehy a analýzy

SAKO Brno Solar osadilo střechy osmi městských budov fotovoltaikou

Městská akciová společnost SAKO Brno SOLAR dokončuje instalaci fotovoltaických panelů na střechách osmi budov v majetku města. Současně podává žádost o dotace na dalších 55 výroben a v různých fázích projektové přípravy má městská společnost rozpracováno … » více

Postřehy a analýzy

EK pořádá další fázi veřejné konzultace k uplatňování zásady “znečišťovatel platí”

Evropská komise zahájila 12. května 2023 veřejnou konzultaci k iniciativě „Zásada „znečišťovatel platí“ – kontrola účelnosti jejího uplatňování na životní prostředí” ve fázi dotazníkového šetření, která navazuje na předchozí konzultaci ve formě výzvy k předložení faktických … » více

Z evropské agendy

TS ČR se zúčastnilo konzultace legislativní úpravy v souvislosti s novým designem trhu s elektřinou

Evropská komise konzultovala během března až května 2023 legislativní návrhy v souvislosti s reformou uspořádání trhu EU s elektřinou (tzv. electricity market design, EMD) s cílem podpořit obnovitelné zdroje energie, lépe chránit spotřebitele a zvýšit konkurenceschopnost … » více

Z evropské agendy

Výměna a modernizace rozvodů tepla společnosti C-Energy v Táboře jde do finále

Se začátkem letošního jara odstartovala poslední etapa prací na rozsáhlém projektu modernizace horkovodů, který zejména v roce 2022 omezil komfort občanů v Táboře. Do konce června bude rozsáhlá investiční akce energetické společnosti C-Energy Planá „Modernizace horkovodů … » více

Postřehy a analýzy

Teplárna připomíná význam komunitní energetiky jarní BB kampaní

Mnozí o ní slyší poprvé, ale přitom je v Českých Budějovicích už přes 115 let. Jde o komunitní energetiku, představující systém výroby energie prostřednictvím zdrojů vlastněných obcí, skupinou občanů nebo komunit. (Což platí nejen pro Teplárnu … » více

Postřehy a analýzy

Metanové emise nikdo neřeší a novým zdrojem emisí se stávají pneumatiky

Po oxidu uhličitém začínají nabývat na významu i jiná znečištění ovzduší. Předně je to metan, který má řádově vyšší negativní skleníkové účinky než oxid uhličitý a s nástupem ekologické elektromobility se pozornost obrátila i na otěr pneumatik … » více

Z médií

EIB poskytne úvěr ve výši 75 milionů EUR na podporu udržitelného vytápění v Brně

Evropská investiční banka (EIB) podepsala se společností Teplárny Brno smlouvu o úvěru ve výši 75 milionů EUR. V rámci spolufinancování projektu bude vybudována nová jednotka pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z dřevní štěpky, která přispěje … » více

Postřehy a analýzy

Sokolovská uhelná chce ve svém největším lomu Jiří těžit do roku 2032

Sokolovská uhelná těží ve svém největším lomu Jiří 3,5 milionu tun hnědého uhlí za rok. Navzdory původním plánům útlumu těžby firma loni těžbu mírně navýšila. Společnost ale dál čeká postupný útlum těžby. V lokalitě lomu Jiří … » více

Z médií

V žatecké teplárně hořel topný olej vytékající z nádrže, zasahovalo 9 jednotek

Napilno měli v pondělí 22. května kolem poledne hasiči ze Žatce a okolí. Hořelo v tamní teplárně, vzplál topný olej. Požár likvidovalo devět hasičských jednotek. Hasiči zamířili do Perče kousek za město, kde má sídlo Žatecká … » více

Z médií

Topná sezona byla delší a chladnější než minulá, ale spotřeba tepla klesla

Končí třetí nejchladnější topné období posledního desetiletí. Teplárny postupně přestanou topit podle aktuálního počasí po tomto víkendu. Přestože bylo aktuální topné období od září do května meziročně o 2,7 % chladnější, dodávky tepla v teplárnách vlivem úspor … » více

Z činnosti Sdružení

12335